Segger släpper ett toolkit som ger möjlighet för IoT-enheter att interagera med molnbaserade tjänster, som AWS, Azure, Dropbox, Twitter, Xively m.fl.

Segger släpper ett toolkit som ger möjlighet för IoT-enheter att interagera med molnbaserade tjänster, som AWS, Azure, Dropbox, Twitter, Xively m.fl.

Segger tillhandahåller allt för att bygga smarta inbäddade lösningar för IoT via ett REST API. IoT omfattar idag ett brett utbud av smarta anslutna enheter och funktioner. Det innebär att ett brett spektrum av inbyggda programkrav måste uppfyllas när utvecklare väljer sin IoT-lösningspartner.

IoT Toolkit innehåller en http-klient och en JSON-parser och har designats från grunden för resursbegränsade inbyggda system. Det fungerar ovanpå en IP-stack och kan tillämpa TLS, om så krävs.

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Danlaw’s testsystem Mx-Suite gör det möjligt att testa på olika nivåer och innehåller stöd för allt från modellbaserad test med t.ex Simulink och Rhapsody, ner till HIL-test. Fokus ligger på automotive då verktygen stöder ISO 26262 certifiering.

Några spännande funktioner:
-Testa i en virtuell miljö eller på target
-Testa från en Simulink modell
-Testa infotainment, ADAS, drivlina eller chassi
-Färdiga komponenter för CAN, LIN, Bluetooth, MOST, Ethernet

-Testa AUTOSAR software components
-Kvalificerat för ISO 26262

-Kör PIL (Processor-In-the Loop) med Lauterbach för realtidstest

MX-suite Danlaw

Penetrationstest visar på svagheter i dina inbyggda system

Penetrationstest visar på svagheter i dina inbyggda system

Hur säker är er produkt mot hackerattacker? Vi kan nu hjälpa er säkra era uppkopplade system genom utförliga tester och förslag på förbättringar. Genom ett samarbete med NCC Group, som har genomfört hundratals produktsäkringar, erbjuder vi nu en tjänst för penetrationstest. I denna gör vi först en analys av ert system, och genomför sedan tusentals olika tester med attack-vektorer, där vi använder data från tidigare bevisade problem.

Låter det intressant?
Kontakta Mikael Johnsson på tel: 040-59 22 01 eller mj@nohau.se

Alltfler säkerhetsvarningar rörande medicinsk utrustning – en orsak till oro, men vad kan man göra?

Alltfler säkerhetsvarningar rörande medicinsk utrustning – en orsak till oro, men vad kan man göra?

ICS-CERT har nyligen utfärdat fler varningar om säkerhetsproblem de senaste månaderna. I de flesta fall hittas dessa sårbarheter av forskare eller tillverkarna själva. Med tanke på ökad granskning av medicinsk utrustning och risken för patientskador, vilka är alternativen för tillverkarna av medicinsk utrustning?

SEGGER introduces IoT Toolkit to access cloud based services

SEGGER introduces IoT Toolkit to access cloud based services

SEGGER’s IoT Toolkit is a complete set of tools empowering IoT devices to interact with cloud based services, such as AWS, Azure, Dropbox, Twitter, Xively, and others. The set includes an http client and a JSON-parser and has been designed from the ground up for resource-constrained embedded systems. The IoT Toolkit works on top of the IP-Stack embOS/IP and can apply transport layer security via emSSL, if required.

The toolkit support ranges from simple jobs such as retrieving a web page via the http protocol to complex tasks such as communicating with a REST based API using the JSON description language.

A real world application sample is SEGGER’s Dropbox client, which uses the IoT toolkit to connect with the latest Dropbox API. For evaluation all IoT tools are available as free to use Windows executables.

“The embedded industry is strongly moving towards cloud-based solutions. The demand for simple ways to connect to cloud servers is growing with IoT and Industry 4.0 applications. Whether the device shall be capable of broadcasting messages, or sending warnings on multiple channels using MQTT for instance or simply log events or store data at a cloud service via CoAP, with our IoT Toolkit, customers can easily set up their device for communication with a cloud based service with the least effort”, says Dirk Akemann, Marketing Manager at SEGGER.

Överraskande användning av statisk analys: Prestandaoptimering

Överraskande användning av statisk analys: Prestandaoptimering

Statisk analys används vanligtvis för att hitta fel i programvaran, ofta allvarliga buggar som leder till kvalitets- eller säkerhetsproblem. GrammaTech CodeSonar är ett avancerat statiskt analysverktyg som hittar problem i källkoden tidigt under mjukvaruutvecklingscykeln. Dock kan man använda statisk analys till mer…

Läs mer..

Kvalificering av verktygskedja för säkerhetskritiska system

Kvalificering av verktygskedja för säkerhetskritiska system

Säkerhetskritisk mjukvara innebär vanligen någon form av certifiering, kvalificering eller godkännande från ett standardorgan. Kraven och terminologin varierar från bransch och industri, men ett vanligt krav är en tillräcklig ”due diligence” av utvecklingen för att tillfredsställa den integritetsnivå som produkten är avsedd för.

Läs mer..

Flasher ATE High Speed Gang Programming Solution

SEGGER announces Flasher ATE High Speed Gang Programming Solution

”SEGGER Flashers have long been used for mass production. Listening to our customers, we have now created a Gang Programmer that has the same features and speeds and leaves nothing to be desired. It simply works, and programs any kind of target system in minimum time. Whether it is used to program 10 different targets or 10 similar targets or any setup in between, Flasher ATE is up to the task”, says Dirk Akemann, Technical Marketing Manager at SEGGER.

SEGGER announces the availability of Flasher ATE, a brand new modular gang programmer. It uses the same Turbo-Mode and Universal Flash loaders proven in the Flasher PRO and other members of the Flasher family.

Flasher ATE supports up to 10 completely individual parallel programming channels. Each channel has its own programming circuit and memory, allowing it to be used individually and programs at maximum speed on every channel.

In mass production, the in-system programming process usually is tightly coupled with the testing facilities such as Automatic Test Equipment (ATE) or similar devices. Flasher ATE comes with a ready to use UART communication channel, hand shake lines, USB and Ethernet interfaces. Any of these can be used to control its operation. In addition to this, the built-in web and FTP servers allow updates and monitoring from the nearby production control office. Support for programming of unique serial numbers and patch data is also included.

Flasher ATE can program both on or off chip memory. All that is required is a flash loader, which is already available for most popular devices and can be created for all others.

J-Trace PRO Cortex: USB 3.0 SuperSpeed streaming trace on Cortex-A, Cortex-R and Cortex-M

J-Trace PRO Cortex: USB 3.0 SuperSpeed streaming trace on Cortex-A, Cortex-R and Cortex-M

SEGGER introduces J-Trace PRO Cortex, the new flagship J-Trace streaming trace probe model, capable of supporting streaming trace from Cortex-A, Cortex-R, and Cortex-M targets. In addition to the Gigabit Ethernet interface, it now comes with a USB 3 SuperSpeed interface which is capable of transferring trace data in real time to the host even at full trace clock speeds. The host software is able to store, analyze and visualize the data in real time over unlimited periods of time, supporting the full bandwidth of the target interface of up to 1.2 GBit/s.

SEGGER introduces J-Trace PRO Cortex, the new flagship J-Trace streaming trace probe model, capable of supporting streaming trace from Cortex-A, Cortex-R, and Cortex-M targets. In addition to the Gigabit Ethernet interface, it now comes with a USB 3 SuperSpeed interface which is capable of transferring trace data in real time to the host even at full trace clock speeds. The host software is able to store, analyze and visualize the data in real time over unlimited periods of time, supporting the full bandwidth of the target interface of up to 1.2 GBit/s.

J-Trace PRO Cortex uses Ozone, the fully featured graphical debug and performance analyzer for embedded applications. Ozone is an advanced professional debug and verification application, that can use ELF files produced by any EABI-compliant tool such as SEGGER Embedded Studio, Eclipse/GCC, IAR Embedded Workbench or Keil/ARM MDK, to debug and analyze at the source level. Ozone provides real-time code profiling and real-time code coverage in combination with the streaming trace technology of the J-Trace PRO Cortex.

It takes less than 15 minutes to get up running with the new trace probe, as it ships with a Cortex-M target hardware, with ELF file and project for Embedded Studio readily available.

”Debugging and verification tools have progressed significantly in the past couple of years. We believe that the combination of Ozone and J-Trace PRO is the best trace solution in the industry. Code profiling of a running system provides instant, accurate performance measurements rather than the optimistic ‘ideal’ results from a simulated environment. With J-Trace and Ozone such systems are quick to set up and define the user experience: It simply works!” says Alex Gruener, CTO at SEGGER Microcontroller.

RTOS, stacks, middleware for RISC-V

SEGGER presents RTOS, stacks, middleware for RISC-V

SEGGER presents a new embOS port and its complete stack and middleware portfolio for the Open Source RISC-V CPU architecture.

“With the introduction of embOS, their stacks and middleware supporting the RISC-V ISA, SEGGER demonstrates their expertise in creating highly-efficient software. With the embOS release, RISC-V users can benefit from low memory footprints which allows more room for the actual application”, says Rick O’Connor, executive director of the non-profit RISC-V Foundation.

In addition to embOS, SEGGER offers emWin to construct user interfaces, emFile file system, emSSL, emSSH and emSecure to secure internet communications, cryptographic and security libraries for encryption, code signing and authentication (digital signatures), embOS/IP, emModbus, emUSB-Host and emUSB-Device communication stacks for Internet and industrial applications, and emLoad to enable firmware updates from portable storage or delivered over the air.

The industry-leading efficiency of embOS complements the high-performance and very low power consumption characteristics of RISC-V MCUs.

The embOS port comes with a board support package for the Digilent Artix-A7 ARTY evaluation board providing a straightforward getting-started experience with SEGGER software on RISC-V. Packages simply work, out of the box, without additional configuration or setup, and a ready-to-run project is included for Embedded Studio.

The embOS for RISC-V offering includes the highly respected embOS manual, which is both the definitive reference to the embOS API and a solid, yet accessible, tutorial for engineers unfamiliar with embedded RTOS concepts.

embOS is fully compliant with the MISRA-C:2012 standard and this makes it suitable for demanding automotive and high-integrity applications.

”RISC-V is a very promising CPU architecture. By adding our software to the RISC-V ecosystem we provide an end-to-end comprehensive solution from a single supplier for firmware and application developers using RISC-V devices”, adds Til Stork embOS Product Manager at SEGGER.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!