Hitta Linux-tidsätare med hårdvaruspårning

Hitta Linux-tidsätare med hårdvaruspårning

LauterbachTRACE32 Success Story

Möjligheten att analysera runtime beteendet hos ett målsystem kan vara en mycket viktig, men ofta förbisedd, del av debugprocessen. Ofta, i ett realtidssystem är ett sent svar lika illa som ett felaktigt svar.

Olika mjukvaruverktyg finns, särskilt i Linuxvärlden, för att hjälpa till att mäta prestanda för ett inbäddat system, men ibland slutar de bara genom att kompensera problemet.

Denna artikel visar hur Advanced Driver Information Technology GmbH (ADIT) i Hildesheim använde Lauterbachs TRACE32, ett icke-påträngande hårdvarubaserat spårverktyg för att övervinna ett sådant problem.

QA Systems Cantata Unit och Integration Testing Tool integrerad med Lauterbach TRACE32 Debugger

QA Systems Cantata Unit och Integration Testing Tool integrerad med Lauterbach TRACE32 Debugger

LauterbachQA Systems Cantata stöder nu Lauterbachs TRACE32 Debugger. Denna integration kommer att underlätta helautomatisering av testningspraxis som verifiering, kodtäckning och spårbarhet för debugging compiled code på inbyggda applikationer.

Kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system

Kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system

Det finns olika tillvägagångssätt för kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system.

CodeSonar är certifierad av TÜV SÜD för IEC 61508 (allmänna säkerhetskritiska system), ISO 26262 (fordonsindustrin) och EN 50128 (järnvägssystem). TÜV SÜD har godkänt att en specifik version av CodeSonar som är ”fit for purpose” för dessa standarder, och i de flesta fall standarder som är derivat av IEC 61508. Detta är en bra grund för att genomföra ett manuellt certifieringsarbete.

GrammaTech erbjuder också ett kvalificeringspaket för CodeSonar. Detta paket ger information om de tester, processer och riktlinjer som behövs för att bevisa korrekt funktion av CodeSonar i just er specifika miljö.
Skillnaden mellan certifikatet och kvalificeringspaketet är att paketet hjälper dig att specificera hur du använder statisk analys (checkers etc) och GENERERAR 4 olika dokument:

 • Verktygsklassificeringsrapporten (TCR) beskriver den standard som avses och vad som behövs för att CodeSonar ska användas i den standarden
 • Verktygskvalificeringsplanen (TQP) är den plan som ni ska utföra för att kvalificera verktyget
 • Verktygskvalificeringsrapporten (TQR) är rapporten om kvalificeringskörningen
 • Verktygsäkerhetshandboken (TSM) är handboken för hur ni kan använda verktyget, baserat på resultaten i TQR.

Det förtydligar och förenklar certifieringsprocessen avsevärt, speciellt vid byte av version eller annat (som t.ex. kompilator). Den maximala säkerhetsnivån är ASIL D (ISO 26262).

Läs mer här…

TRACE32 certified for ISO 26262 code coverage

TRACE32 certified for ISO 26262 code coverage

Lauterbach are pleased to announce that the TRACE32 Tool Qualification Support-Kit (TQSK) has been certified by TÜV NORD to ISO 26262:2011 for developing systems up to and including
ASIL D, the highest level.

With deeply embedded software playing a more significant role in our everyday lives it becomes more important that this software is developed well and is able to function as intended even in unforeseen circumstances. To this end numerous software safety standards have been developed for industries which where software failure will cause injury or loss of life: automotive, medical, avionics, etc. In many jurisdictions, compliance to these standards is mandated.

Many different tools may be used in the development of a safety critical system and it is not unreasonable to expect the same level of quality and reliability from the tools which are used to develop, build and test these systems. After all, a tool is usually just another combination of hardware and software and it also needs to be proven to be reliable and consistent when in use. With the Tool Qualification Support-Kit Lauterbach gives developers the peace of mind of knowing that the TRACE32 family of products have been demonstrably shown to produce consistent, reliable results and can be proven to an internationally recognized high standard. Not only does this provide an extra level of confidence but can also greatly reduce the time and cost required to certify a toolset for a particular project.

Says Norbert Weiss, International Sales Manager at Lauterbach: “The Lauterbach philosophy has always been to provide high quality tools for professional developers. I see the TQSK as providing another advantage to our customers and allowing them to push the boundaries of what is possible even further and with less risk. After all, if you’re developing world leading solutions you should also be using world leading tools.”

The TQSK is available now for both new and existing Lauterbach customers. Please visit the registration page https://www.lauterbach.com/register_tqsk.html to obtain your copy

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Danlaw’s testsystem Mx-Suite gör det möjligt att testa på olika nivåer och innehåller stöd för allt från modellbaserad test med t.ex Simulink och Rhapsody, ner till HIL-test. Fokus ligger på automotive då verktygen stöder ISO 26262 certifiering.

Några spännande funktioner:
-Testa i en virtuell miljö eller på target
-Testa från en Simulink modell
-Testa infotainment, ADAS, drivlina eller chassi
-Färdiga komponenter för CAN, LIN, Bluetooth, MOST, Ethernet

-Testa AUTOSAR software components
-Kvalificerat för ISO 26262

-Kör PIL (Processor-In-the Loop) med Lauterbach för realtidstest

MX-suite Danlaw

En hypervisor kan minska antalet ECU’er.

En hypervisor kan minska antalet ECU’er.

ASILGenom att separera olika program och processer kan du minska attackytor och få en säkrare SW-arkitektur. I en artikel i Automobil Elektronik beskrivs grunderna för en hypervisor i både single-core och multi-core system som gör det möjligt att certifiera för ASIL D.

Kvalificera din kompilator

Kvalificera din kompilator

För att kunna jobba professionellt, effektivt och säkert, erbjuder vi utvecklingsverktyg till dig som utvecklar kod mot ISO 26262.

Här finner du Tasking´s kompilatorer med Tasking´s compiler ISO 26262 Qualification Kit för att kvalificera verktygskedjan enligt ISO 26262 direktiven.

En populär arkitektur inom fordonsbranschen är Infineons Tricore Aurix familj och för denna familj finns alltså ett Qualification Kit innehållande;

 • Safety Manual
 • Defect Reports & Mitigations
 • Tests Reports
 • Development Process, usage and release history

Tasking

-Nyttan av Tasking i ditt ISO 26262 arbete, kan du läsa här…

-Mer om Taskings ”Kvalifikations Kit” här…

-Mer om Tasking ”Safety Checker” här…

Lär dig säker firmware med Jack Ganssle

Lär dig säker firmware med Jack Ganssle

Vill du ha tips på hur du löser typiska firmware problem? Kolla då in Jack Ganssle’s blog. I över tjugo år har Jack publicerat sitt nyhetsbrev, The embedded Muse, och tips till firmware-utvecklare på webben. Han har även författat ett antal böcker om embedded och engagerats av NASA för att analysera komplexa problem.

Kanske kan vi få se honom i Sverige till våren.

Hur vet du vilken kvalitet koden dina konsulter skriver håller?

Hur vet du vilken kvalitet koden dina konsulter skriver håller?

Ja, hur kvalitetssäkrar du dina miljoninvesteringar i programkod? Väldigt många produktutvecklingsprojekt drivs helt eller delvis av inhyrda konsulter. Kostnaderna för dessa är tydliga.
De är inne i projekten en begränsad tid, och sedan kanske inte tillgängliga mer för dig. Vad händer sen? När de lämnat över projekt, kod och dokumentation (och faktura), står du då med de körda systemtesterna som enda bevis på att koden fungerar och därmed klarar acceptanskriteriet?

Eller, har du också säkerställt att koden du betalt dyra pengar för är:

 • möjlig för andra programmerare att underhålla och vidareutveckla, dvs bl.a. väl dokumenterad och skriven i enligt en vettig kodningsstandard?
 • fri från dolda fel?
 • robust och tål återanvändning?
 • cybersäker?
 • har en ren och tydlig arkitektur?
 • enkel att testa?

Drar din nya bil 1 liter eller 10 liter per mil?

Såvida ditt projekt inte är av typen engångsleverans, så är det sannolikt så att ditt företag kommer att göra många uppdateringar och tillägg under lång tid framöver. Det betyder att investeringen i produkten till största delen görs efter första release, och under lång tid av flera olika personer. Olika undersökningar visar att kostnaden för det fortsatta underhållet kan variera stort (1-10ggr) beroende på den interna kodkvaliteten, dvs de ovan listade egenskaper i koden som du inte kan testa utifrån i ett systemtest. Sådana egenskaper brukar ha otympliga namn som underhållbarhet eller ”maintainability”. Kostnaden för dålig maintainability är att en programändring tar flera gånger längre tid att göra än i en kodbas med god maintainability.

Summerar vi då dessa två faktorer
a) största investeringen i en produkts mjukvara görs under dess livstid efter första release
b) kostnaden för underhållet beror väldigt mycket på ”maintainability” kvaliteten.

så förstår man snabbt att det är riktigt dålig ekonomi att inte göra allt för att kräva bevis på att den kod som du betalt för, har just god ”maintainability”. Eller, för att använda en simpel metafor, har du just köpt dig en bil som drar 1 liter eller 10 liter per mil?

Vilka bevis kan jag kräva?

Som tur är finns hjälpmedel och mätetal för att kontrollera olika aspekter på ”maintainability” och kodkvalitet. Några saker du relativt enkelt kan kontrollera är t.ex

 • frihet från defekter och en bra kodningsstandard, dvs det som kan kontrolleras med statisk kodanalys
 • kodens komplexitet, dvs hur testbar den är
 • coupling och cyclicality, dvs hur väl arkitekturen gjorts modulär och därmed återanvändningsbar.

Om du konsekvent använder dessa teknologier, så lägger du en kvalitetsribba för dina projekt som du kan kräva ska klaras av både interna och externa resurser. Det kommer att i framtiden spara dig mycket pengar i att slippa re-factoring eller att helt skriva om gammal kod.

Vidare läsning:
“The Economics of Software Quality” av C. Jones/O. Bonsignour, Addison-Wesley.
“Building Maintainable Software” by Joost Visser, O’Reilly Media Inc., 2016.
“Faster issue resolution with higher technical quality of software”, Software Quality Journal, 2011.

Teknologier som kan hjälpa dig:
– Statisk kodanalys, t.ex CodeSonar
– Arkitekturanalys med beroendematriser, t.ex Lattix
– IP säkerhet t.ex Achilles test

Enhetstest nu certifierad för säkerhetskritiska projekt

Enhetstest nu certifierad för säkerhetskritiska projekt

Cantata 8.0 automatiserar enhets- och integrationstest och gör det enklare att testa C/C++ i inbyggda miljöer. Cantata har certifierats av SGS-TÜV Saar som ”användbar för utveckling av säkerhetsrelaterad programvara” upp till högsta säkerhetsintegritetsnivåer för alla huvudsäkerhetsrelaterade standarder:

 • IEC 61508: 2010 (allmän industriell)
 • ISO 26262: 2011 (fordonsindustrin)
 • EN 50128: 2011 (järnvägar)
 • IEC 60880: 2006 (kärnkraft)
 • IEC 62304: 2006 (medicinsk utrustning)

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!