MicroTrace för Cortex-M Family

MicroTrace för Cortex-M Family

Det finns en lågpris debugger/trace från Lauterbach tillgänglig för alla Cortex-M processorer. Med denna kan du debugga och traca mer än 1000 olika Cortex-M processorer och med den inbyggda 256Mbyte trace:en kan du göra avancerade kodtäckningsanalyser, debugga och trace multicore lösningar mm.

Snabb och lätthanterlig CAN-bussdiagnos

Snabb och lätthanterlig CAN-bussdiagnos

PCAN-MiniDiag FD för grundläggande diagnos och snabb kontroll av CAN och CAN FD-bussar.

En batteridriven handenhet med funktioner som visar exempelvis terminerings-, bussbelastnings-, meddelande- och felräknare samt nivåerna vid CAN-anslutningen. I synnerhet kan användare för första gången få tillgång till ett CAN-nätverk på några sekunder med den innovativa överföringshastighetsdetektering. Mer exakt används bitmätningar för att bestämma den nominella bithastigheten för CAN och datahastigheten för CAN FD.

PCAN-MiniDiag FD kan enkelt hanteras med en hand på grund av sin kompakta storlek och får plats i en jack- eller byxficka. Enheten är lämplig för servicetekniker och utvecklare som snabbt vill komma åt okända CAN-nätverk i fordon, maskiner eller industrianläggningar för enkel diagnostik. PCAN-MiniDiag FD har en D-Sub-kontakt, en OLED-skärm, ett membran tangentbord med fyra nycklar, och ett hus med ökat IP42 ingressskydd.

Läs mer… 

Hitta Linux-tidsätare med hårdvaruspårning

Hitta Linux-tidsätare med hårdvaruspårning

LauterbachTRACE32 Success Story

Möjligheten att analysera runtime beteendet hos ett målsystem kan vara en mycket viktig, men ofta förbisedd, del av debugprocessen. Ofta, i ett realtidssystem är ett sent svar lika illa som ett felaktigt svar.

Olika mjukvaruverktyg finns, särskilt i Linuxvärlden, för att hjälpa till att mäta prestanda för ett inbäddat system, men ibland slutar de bara genom att kompensera problemet.

Denna artikel visar hur Advanced Driver Information Technology GmbH (ADIT) i Hildesheim använde Lauterbachs TRACE32, ett icke-påträngande hårdvarubaserat spårverktyg för att övervinna ett sådant problem.

QA Systems Cantata Unit och Integration Testing Tool integrerad med Lauterbach TRACE32 Debugger

QA Systems Cantata Unit och Integration Testing Tool integrerad med Lauterbach TRACE32 Debugger

LauterbachQA Systems Cantata stöder nu Lauterbachs TRACE32 Debugger. Denna integration kommer att underlätta helautomatisering av testningspraxis som verifiering, kodtäckning och spårbarhet för debugging compiled code på inbyggda applikationer.

Kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system

Kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system

Det finns olika tillvägagångssätt för kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system.

CodeSonar är certifierad av TÜV SÜD för IEC 61508 (allmänna säkerhetskritiska system), ISO 26262 (fordonsindustrin) och EN 50128 (järnvägssystem). TÜV SÜD har godkänt att en specifik version av CodeSonar som är ”fit for purpose” för dessa standarder, och i de flesta fall standarder som är derivat av IEC 61508. Detta är en bra grund för att genomföra ett manuellt certifieringsarbete.

GrammaTech erbjuder också ett kvalificeringspaket för CodeSonar. Detta paket ger information om de tester, processer och riktlinjer som behövs för att bevisa korrekt funktion av CodeSonar i just er specifika miljö.
Skillnaden mellan certifikatet och kvalificeringspaketet är att paketet hjälper dig att specificera hur du använder statisk analys (checkers etc) och GENERERAR 4 olika dokument:

  • Verktygsklassificeringsrapporten (TCR) beskriver den standard som avses och vad som behövs för att CodeSonar ska användas i den standarden
  • Verktygskvalificeringsplanen (TQP) är den plan som ni ska utföra för att kvalificera verktyget
  • Verktygskvalificeringsrapporten (TQR) är rapporten om kvalificeringskörningen
  • Verktygsäkerhetshandboken (TSM) är handboken för hur ni kan använda verktyget, baserat på resultaten i TQR.

Det förtydligar och förenklar certifieringsprocessen avsevärt, speciellt vid byte av version eller annat (som t.ex. kompilator). Den maximala säkerhetsnivån är ASIL D (ISO 26262).

Läs mer här…

TRACE32 certified for ISO 26262 code coverage

TRACE32 certified for ISO 26262 code coverage

Lauterbach are pleased to announce that the TRACE32 Tool Qualification Support-Kit (TQSK) has been certified by TÜV NORD to ISO 26262:2011 for developing systems up to and including
ASIL D, the highest level.

With deeply embedded software playing a more significant role in our everyday lives it becomes more important that this software is developed well and is able to function as intended even in unforeseen circumstances. To this end numerous software safety standards have been developed for industries which where software failure will cause injury or loss of life: automotive, medical, avionics, etc. In many jurisdictions, compliance to these standards is mandated.

Many different tools may be used in the development of a safety critical system and it is not unreasonable to expect the same level of quality and reliability from the tools which are used to develop, build and test these systems. After all, a tool is usually just another combination of hardware and software and it also needs to be proven to be reliable and consistent when in use. With the Tool Qualification Support-Kit Lauterbach gives developers the peace of mind of knowing that the TRACE32 family of products have been demonstrably shown to produce consistent, reliable results and can be proven to an internationally recognized high standard. Not only does this provide an extra level of confidence but can also greatly reduce the time and cost required to certify a toolset for a particular project.

Says Norbert Weiss, International Sales Manager at Lauterbach: “The Lauterbach philosophy has always been to provide high quality tools for professional developers. I see the TQSK as providing another advantage to our customers and allowing them to push the boundaries of what is possible even further and with less risk. After all, if you’re developing world leading solutions you should also be using world leading tools.”

The TQSK is available now for both new and existing Lauterbach customers. Please visit the registration page https://www.lauterbach.com/register_tqsk.html to obtain your copy

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Danlaw’s testsystem Mx-Suite gör det möjligt att testa på olika nivåer och innehåller stöd för allt från modellbaserad test med t.ex Simulink och Rhapsody, ner till HIL-test. Fokus ligger på automotive då verktygen stöder ISO 26262 certifiering.

Några spännande funktioner:
-Testa i en virtuell miljö eller på target
-Testa från en Simulink modell
-Testa infotainment, ADAS, drivlina eller chassi
-Färdiga komponenter för CAN, LIN, Bluetooth, MOST, Ethernet

-Testa AUTOSAR software components
-Kvalificerat för ISO 26262

-Kör PIL (Processor-In-the Loop) med Lauterbach för realtidstest

MX-suite Danlaw

En hypervisor kan minska antalet ECU’er.

En hypervisor kan minska antalet ECU’er.

ASILGenom att separera olika program och processer kan du minska attackytor och få en säkrare SW-arkitektur. I en artikel i Automobil Elektronik beskrivs grunderna för en hypervisor i både single-core och multi-core system som gör det möjligt att certifiera för ASIL D.

Kvalificera din kompilator

Kvalificera din kompilator

För att kunna jobba professionellt, effektivt och säkert, erbjuder vi utvecklingsverktyg till dig som utvecklar kod mot ISO 26262.

Här finner du Tasking´s kompilatorer med Tasking´s compiler ISO 26262 Qualification Kit för att kvalificera verktygskedjan enligt ISO 26262 direktiven.

En populär arkitektur inom fordonsbranschen är Infineons Tricore Aurix familj och för denna familj finns alltså ett Qualification Kit innehållande;

  • Safety Manual
  • Defect Reports & Mitigations
  • Tests Reports
  • Development Process, usage and release history

Tasking

-Nyttan av Tasking i ditt ISO 26262 arbete, kan du läsa här…

-Mer om Taskings ”Kvalifikations Kit” här…

-Mer om Tasking ”Safety Checker” här…

Lär dig säker firmware med Jack Ganssle

Lär dig säker firmware med Jack Ganssle

Vill du ha tips på hur du löser typiska firmware problem? Kolla då in Jack Ganssle’s blog. I över tjugo år har Jack publicerat sitt nyhetsbrev, The embedded Muse, och tips till firmware-utvecklare på webben. Han har även författat ett antal böcker om embedded och engagerats av NASA för att analysera komplexa problem.

Kanske kan vi få se honom i Sverige till våren.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!