IREB Advance Krav Modellering

Description

Kravhantering
Contact us
3 days
SEK 17.000 + cert. fee SEK 6.000

Request more information

Lena Bernhardsson
+46 (0) 40 59 22 09
lena.bernhardsson@nohau.se

IREBREB + REQB = IREB. REQB upphör att existera, och innehavare av REQB® kan omvandla sin certifiering gratis till IREB®. Men, när IREB består av 3 till bredden kunskapsfyllda dagar, så innehöll det nedlagda REQB endast 2 kursdagar. Det innebär att IREB är en mer omfattande kurs som innehåller fler insikter och ger en bättre kunskapsplattform.

Därför erbjuder INCEPTIVE, som hållit IREB kurser sedan 2011, en upphämtningskurs för all de som vill repetera och befästa sina kunskaper eller bredda och stärka sin kravplattform till IREB. Detta rekommenderas även om du planerar att gå någon av de avancerade fortsättningskurserna inom IREB.

Kursen kommer under en dag att tydliggöra områden som behandlats mer ytligt, eller inte alls, inom REQB.

Kursinnehåll

  • System och systemgränser, från “non-relevant context” till “Automatic systems” i “the Area of Work”.
  • Strategier och modeller för visualisering och identiering av intressenter och intressentklaser och roller.
  • Olika tekniker för krav-elicitering och hur krav kan formuleras och modelleras. För- och nackdelar med olika typer av tekniker för att upptäcka och locka fram information, krav och idéer.
  • “Kravmaskinen” för att skapa tydliga krav i skrift och “krav – strukturer och mallar som kan hjälpa oss skapa skarpare och tydligare formuleringar.
  • Hur hjärnan fungerar och hur det naturliga språket försvårar kravarbetet. Du kommer lära dig att känna igen fallgroparna i det “naturliga sättet att kommunicera” som försvårar kravarbetet.
  • Effektiv kommunikation och lingvistiska transformationer som avväpnar tvetydigheter och missförstånd.
  • Prioritering och Kanomodellen.
  • Effektivt hantering av begrepp och dess relationer för att skapa en gemensam vokabulär inom ett projekt så att ”alla pratar samma språk” och skillnad mellan syntax, semantik och well formed formulas.
  • Syftet med de viktigaste modellerna, hur de hänger ihop och hur de kan hjälpa oss att representera och förstå mål, funktionalitet, egenskaper och strukturer.
  • Olika modelleringsperspektiv och olika typer av modeller från både UML och SysML etc.

Krav är en kreativ ingenjörsvetenskap, som blir en allt viktigare framgångsfaktor för företag och organisationer. Det kräver att vi känner till ett stort antal tekniker, men även att vi tänker rätt.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!