Testautomatisering i FitNesse

Description

Software Quality & Test
Contact us
1 day
SEK 6.300

Request more information

Lena Bernhardsson
+46 (0) 40 59 22 09
lena.bernhardsson@nohau.se

Ett kurssamarbete med Inceptive ett Nohau bolag. Kursen ges på svenska. The course is given in Swedish.

FitNesse är idag ett mycket populärt verktyg för automatiserad acceptanstestning. Inte bara för att det är open source utan även för att det är både enkelt att använda och mycket flexibelt.

Denna grundkurs lär oss hur FitNesse är uppbyggt men även mer praktiskt hur vi skapar olika typer av testfall. Kursdeltagaren utgår från en “tom” dator, som ju ofta är fallet när man inför en ny produkt, och får träna sig på att ladda hem, installera och starta de programvaror som behövs för övningarna. Vi kommer därefter att öva på att tillverka testfall av både den nya typen av fixturer (SLIM) samt den klassiska varianten (FIT).

Förkunskap

Erfarenheter från programmering är bra men inte nödvändig

Kursinnehåll

 1. Tanken bakom FitNesse
  Vi diskuterar tillsammans om varför FitNesse behövs och vad som är grundtankarna bakom verktyget.
 2. Wikin
  I FitNesse använder sig testarna av en Wiki för att administrera testfallen. Vi kikar närmare på hur FitNesse Wiki ser ut samt vilka funktioner som finns där.
 3. Katalogstrukturen
  Alla tester och testsviter i FitNesse lagras i en motsvarande katalogstruktur på hårddisken. Här får vi lära oss hur testerna är organiserade både i Wikin samt på hårddisken.
 4. Uppsättning av miljön
  Vi laddar hem de applikationer som behövs från sina respektive hemsidor. De olika programvarorna skall sedan installeras och konfigureras av kursdeltagaren.
 5. Övningar
  Vi studerar applikationen som skall testas i våra övningar samt de funktionella krav som finns på testapplikationen. Därefter genomför vi en rad praktiska övningar med de olika fixtur- och tabelltyper som finns: ColumnFixture, RowFixture, ActionFixture, DecisionTable, QueryTable och SciptTable.
 6. Manuella och automatiska GUI-tester
  FitNesse kan faktiskt användas för att driva både manuella och automatiska GUI-tester. Vi får en introduktion och kan sedan öva på att tillverka och köra både manuella och automatiska GUI-testfall i verktyget.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!