Seminarium: Cyberattacker

Description

Göteborg 25 oktober
Kista 26 oktober

Request more information

Joakim Nilsson
+46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

Vilka är de svaga punkterna i mjukvaran som utnyttjas vid cyberattacker, och var finns de?

Seminariet belyser ett växande problem för uppkopplade produkter och vi kommer ge förslag hur du kan hitta sårbarheter i inbyggda system, skrivna i ”osäkra” språk som C och C++.

Agenda – Gratis seminarium

 

Hacka inbyggda system – för nöjes skull eller för vinst
Under de senaste åren har vi sett flera allvarliga sårbarheter i inbyggda system, framför allt i routrar och gateways, både för hem- och industriellt bruk. Jag kommer att demonstrera metodiken som används för att hitta sårbarheter i inbyggda system genom att extrahera och analysera firmware genom att attackera via webbgränssnitt. Jag kommer att demonstrera verktyg och tekniker baserade på verkliga applikationer och sårbarheter.

Jesper Larsson, Assured.

Förhindra hackning av inbyggda system – skydda ditt varumärke
Hur ska vi kunna skydda oss mot oönskade intrång i våra inbyggda system? Speciellt när vi kopplar upp våra beprövande produkter som är skrivna i C eller C++? Jag kommer gå igenom en del begrepp och metoder, med fokus på hur statisk kodanalys kan hjälpa till i säkerhetsarbetet.

Joakim Nilsson, Nohau Solutions.


Mikael GustafssonCodeSonar lösningar – när du gillar att hitta fel
Jag kommer praktiskt visa hur CodeSonar, ett verktyg för statisk analys, används. CodeSonar fungerar för källkod skriven i C, C++ och Java, samt i vissa fall även för binärkod. CodeSonar hjälper till att hitta buggar och sårbarheter som bl a beskrivs i standarder som MISRA, CWE, CERT, DISA, etc.

Mikael Gustafsson, Nohau Solutions.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!