ASPICE® certifiering

Taskin AurixTASKING VX-Toolset for TriCore™ version 6.2 är den första releasen med Automotive SPICE® Level 2 process certification.
ASPICE® certifiering tilldelas enbart företag som visar den kvalitet som krävs i utvecklingsprocessen för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos moderna fordonsystem.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!