Bluetooth low energy analysator med fullt stöd för den senaste standarden

Ny analysator för Bluetooth, Sodera LE- en analysator för low energy med fullt stöd för den allra senaste standarden, Bluetooth 5. Sodera LE är en ”wideband” Bluetooth analysator som lyssnar på alla Bluetooth low energy kanaler samtidigt vilket underlättar detektering och analys av Bluetooth trafik.

Läs mer här.. eller kontakta Jörgen Nilsson, Nohau, jn@nohau.se

Frontline

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!