KURSER FÖR DIG?


- Yocto Project - Future of Embedded Linux - Kontakta oss
- Python for Test Automation - Kontakta oss
- Using C++ in Embedded Systems, Applying C++11/14/17 - Kontakta oss

Mer kurser och information

NY KURS

Intelligent connected products:

Use AI & IoT to get going with your automation

Mer information

IXXAT CONNECTIVITY SOLUTION PRODUCTS

– Connectivity solutions for embedded control, energy and automotive testing.
Read more

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!