Anställ inte fler testare, automatisera i stället!

Manuell testning är ibland nödvändigt, men dyrt, tidskrävande, opålitligt och har dålig täckningsgrad. I en agil process krävs dock att de mesta testerna automatiseras.

För uppkopplade IoT-system är det extra komplicerat att verifiera hela systemet. Hur avgör du hur systemet samtidigt beter sig på olika nivåer: i inbyggda noden, datan på servern och i web-gränssnittet?

SeqZap är en elegant lösning på problemet. Med denna teknik kan du skapa dina testfall interaktivt, köra dem i Jenkins och få ut en ordentlig testrapport. Kolla in ett par korta videos om tekniken!

System Integration testing

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!