Hur säker är din kod mot attacker?

cyberattacker

Vi kan kallt räkna med att all utrustning som är uppkopplad mot nätet kommer att utsättas för någon form av hackerattack, om inte förr så senare. Framför allt är vår infrastruktur sårbar, elnät, vatten- och avlopp, kommunikationslänkar. En stor del av Ukrainas elnät slogs ut av en sofistikerad attack 2015.

Det gäller alltså att minimera attackytorna i våra system. Ett hjälpmedel för att täppa de värsta luckorna i apparna är statisk kodanalys.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!