Penetrationstest visar på svagheter i dina inbyggda system

Hur säker är din produkt mot manipulation av olika slag? Vår tjänst hjälper dig analysera olika attackvektorer t.ex portar, kryptering, firmware resistance, mekanisk påverkan, JTAG, HMI, SW security.

Följ länken för att läsa hur vi analyserade en smart elmätare. Kanske kan vi göra något liknande för er?
Kontakta Mikael Johnsson på tel: 040-59 22 01 eller mj@nohau.se

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!