Penetrationstest visar på svagheter i dina inbyggda system

Hur säker är er produkt mot hackerattacker? Vi kan nu hjälpa er säkra era uppkopplade system genom utförliga tester och förslag på förbättringar. Genom ett samarbete med NCC Group, som har genomfört hundratals produktsäkringar, erbjuder vi nu en tjänst för penetrationstest. I denna gör vi först en analys av ert system, och genomför sedan tusentals olika tester med attack-vektorer, där vi använder data från tidigare bevisade problem.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!