QA Systems Cantata Unit och Integration Testing Tool integrerad med Lauterbach TRACE32 Debugger

LauterbachQA Systems Cantata stöder nu Lauterbachs TRACE32 Debugger. Denna integration kommer att underlätta helautomatisering av testningspraxis som verifiering, kodtäckning och spårbarhet för debugging compiled code på inbyggda applikationer.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!