Ny teknik testar även moln-baserade IoT-system

Till testsystemet SeqZap finns nu ett nytt verktyg för att automatisera test av web-applikationer och cloud-baserade IoT-system.

Då allt fler apparater blir uppkopplade till internet och till olika server/cloud-lösningar finns ett behov av att testa hela systemets funktion. Genom att använda SeqZap kan du skapa testsekvenser för både det inbyggda systemet i sig, och för ett web-gränssnitt eller en server.

web testing

I ett system som på bilden kan testaren skapa tester för att:

  • Simulera exempelvis inkommande temperaturvariationer med en analog utsignal
  • Verifiera att det inbyggda systemet har registrerat den nya temperaturen
  • Verifiera att server/cloud-delen har läst det nya värdet genom SQL eller REST
  • Verifiera att den nya temperature visas i web-applikationen.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!