MicroTrace för Cortex-M Family

Det finns en lågpris debugger/trace från Lauterbach tillgänglig för alla Cortex-M processorer. Med denna kan du debugga och traca mer än 1000 olika Cortex-M processorer och med den inbyggda 256Mbyte trace:en kan du göra avancerade kodtäckningsanalyser, debugga och trace multicore lösningar mm.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!