Lauterbach

Lauterbach-support för Processor-In-the-Loop (PIL) med Simulink

Vill du köra riktiga enhetstester och systemtester på din hårdvara? Med en Lauterbach kan du verifiera din Simulink-modell genom att köra den i target. Många användare kör på detta sätt regressionstest som en del av sin CI-miljö.

PIL-test är ett kraftfullt verktyg som används för att tidigt upptäcka mjukvarufel och konstruktionsfel redan under enhetstestning. Genom att använda PIL kan ni, så tidigt som möjligt verifiera er mjukvara, vilket självklart höjer kvalitén och kortar utvecklingstiden. TRACE32 PIL finns som en fullständigt integrerad plugin för Simulink.

Lauterbach has provided its Simulink plug-in for PIL (Processor-in-the-Loop) simulation. With this new plug-in, the modeling environment
can communicate directly with the target through a TRACE32 debugger.

Over the course of the last few years, model-based methods have become more and more important in software development. The advantage of model-based
methods is the continuous verifi cation of the software design. The Processor-in-the-Loop simulation has become an important step in the design verifi cation.

PIL Simulation

PIL simulations are performed to ensure the developed algorithms provide the correct functionality in the target environment. This verifi cation step can be
executed on one of the following target systems:

  • Final target hardware / evaluation board
  • Virtual target / core simulator
  • TRACE32 Instruction Set Simulator

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!