Brandvägg för CAN

Alla leverantörer i fordonsindustrin är väl medvetna om riskerna i cyber-säkerheten i fordon. Icon Lab’s lösningar för att förhindra obehöriga att attackera via bilens olika gränsytor sträcker sig från PKI till en brandvägg för CAN-bus.

För mer info kontakta mikael.johnnsson@nohau.se

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!