Hur motiverar man bra verktyg?

Beningo

Hur motiverar man bra verktyg?

Jacob Beningo bloggar på  Design News web “Varje embedded-utvecklare vet att cheferna mycket lättare godkänner ett köp av en spektrumanalysator för $50,000 än en debugger med ETM trace för $1,200. Ett köp av en kompilator, trace mjukvara, analysatorer eller andra verktyg som kan göra programutvecklingen enklare, snabbare eller billigare resulterar obönhörligen i att cheferna undrar varför man inte kan använda ett open source verktyg, eller om man verkligen inte kan klara sig utan.”

Han fortsätter med 5 argument hur man kan motivera en investering i bra verktyg. Det är trist att det fortsätter vara så här. En utvecklare kostar företaget närmare en miljon om året, men anses inte värd att köra med de bästa verktygen. Många får nöja sig med de gratisverktyg som chip-tillverkarna tillhandahåller när du utvärderar deras processorer. Men vilka andra yrkesgrupper skulle välja  teknik efter var man får gratis verktyg? Skulle du vilja att din läkare eller bilmekare gjorde det?

De flesta embedded-system är idag affärskritiska, om inte t.o.m. säkerhetskritiska, så samma fråga borde ställas till utvecklare.

Vi på Nohau anser att varje utvecklare förtjänar de bästa verktygen.

Här är en länk till Beningos 5 argument.

Lauterbach-support för Processor-In-the-Loop (PIL) med Simulink

Lauterbach

Lauterbach-support för Processor-In-the-Loop (PIL) med Simulink

Vill du köra riktiga enhetstester och systemtester på din hårdvara? Med en Lauterbach kan du verifiera din Simulink-modell genom att köra den i target. Många användare kör på detta sätt regressionstest som en del av sin CI-miljö.

PIL-test är ett kraftfullt verktyg som används för att tidigt upptäcka mjukvarufel och konstruktionsfel redan under enhetstestning. Genom att använda PIL kan ni, så tidigt som möjligt verifiera er mjukvara, vilket självklart höjer kvalitén och kortar utvecklingstiden. TRACE32 PIL finns som en fullständigt integrerad plugin för Simulink.

Lauterbach has provided its Simulink plug-in for PIL (Processor-in-the-Loop) simulation. With this new plug-in, the modeling environment
can communicate directly with the target through a TRACE32 debugger.

Over the course of the last few years, model-based methods have become more and more important in software development. The advantage of model-based
methods is the continuous verifi cation of the software design. The Processor-in-the-Loop simulation has become an important step in the design verifi cation.

PIL Simulation

PIL simulations are performed to ensure the developed algorithms provide the correct functionality in the target environment. This verifi cation step can be
executed on one of the following target systems:

 • Final target hardware / evaluation board
 • Virtual target / core simulator
 • TRACE32 Instruction Set Simulator

ARM Introduces MDK-Plus Edition

ARM Introduces MDK-Plus Edition

ARM® Keil® MDK Version 5.20 is the industry-leading standard software development solution for ARM Cortex® microcontrollers. For Cortex-M devices, the new MDK-Plus edition adds comprehensive middleware for applications that require File System, Graphics, TCP/IP Networking, or USB Device interfaces.

mdk-plus-edition

MicroTrace for Cortex™-M

MicroTrace for Cortex™-M

A low-cost debugger for the Cortex-M family are available from Lauterbach. Due to the high market penetration of Cortex-M processors an all-in-one solution has been developed, that will provide the following features:

MicroTrace Characteristics

 • Support for more than 1000 different Cortex-M processors
 • USB 3 interface to the host computer
 • Standard JTAG, Serial Wire Debug, and cJTAG
 • 256 MByte trace memory
 • 34-pin half-size connector for target hardware and adapters for a wide variety of other connectors
 • Voltage range 0.3V to 3.3V, 5V tolerance

Debug Features

 • C/C++ debugging
 • Simple and complex breakpoints
 • Read and write memory during program runs
 • Flash programming
 • OS-aware debugging
 • Multicore debugging of two or more Cortex-M cores

Trace Features

 • 4-bit ETMv3 in Continuous mode
 • ITM over TPIU and Serial Wire Output
 • Multicore tracing
 • Streaming trace information to the host computer for long-term tracing, streaming rate up to 100 MByte/s
 • Analysis of task and function runtimes
 • Code coverage analysis
 • Trace evaluation even during recording
 • Energy measurement using TRACE32 Analog Probe

As with all Lauterbach products, μTrace is controlled by the TRACE32 PowerView GUI.

PCAN-Explorer 6 – New Version

PCAN-Explorer 6 – CAN FD, Trace Playback and More

Communicate with CAN and CAN FD Busses

The professional Windows software PCAN-Explorer, a program for observation, control, and simulation of CAN busses, has been released as version 6. Besides CAN 2.0 A/B, the PCAN-Explorer 6 now also supports the CAN FD standard with up to 64 data bytes per CAN message. Another new feature is the playback of previously recorded CAN traces on a connected CAN bus.

The configuration of the symbolic representation of CAN messages has also been revised. Signals are used to define the representation of the arising payload and then are assigned to the different CAN messages. Previous symbol definitions are still applicable and can be converted to the new format if required.

In general, the use of flexible, configurable filters for incoming and outgoing CAN messages and also for recordings is possible. The automation of small tasks or complex processes is done using macros or VBScript. The functionality of the PCAN-Explorer 6 can be extended by add-ins. PEAK-System, for example, offers a plotter, an instruments panel, CANdb import, and J1939 support.

Upgrade Details

Customers of the PCAN-Explorer 5 receive an upgrade to version 6 for the price difference, depending on the date of purchase of the previous version. Contact us for more info.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!