Testautomation på ett enklare sätt – SeqZap

seqzap

Med det nya verktyget SeqZap blir det mycket enklare att sätta upp en testmiljö för inbyggda system. SeqZap kräver ingen avancerad programmering och klarar att testa ett systems samtliga I/O-funktioner.

Det vi ser är att verktyget sparar mycket tid genom automattester som kan integreras i din Jenkins/Hudson CI-miljö.

“It doesn’t take many minutes from an idea for a new test to having it automated in SeqZap. That’s really great.”

– Allan Juul Larsen, Research Engineer, Man Diesel & Turbo A/S.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!