Cyberattacker mot infrastrukturen

communication robustness

Cyberattacker mot kritisk infrastruktur ökar och är ett växande problem för både systemansvariga och hårdvarutillverkare som levererar denna typ av system. Attacker mot infrastrukturen kan ge mycket allvarliga påföljder.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!