Embedded Systems Safety & Security Survey från Barr Group

Embedded Systems Safety & Security Survey från Barr Group

IoTTänkvärd läsning är denna undersöknings resultat som pekar på en rad områden där det borde vara relativt enkelt att lyfta programkvalitet. Läs mer här..

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!