En hypervisor kan minska antalet ECU’er.

ASILGenom att separera olika program och processer kan du minska attackytor och få en säkrare SW-arkitektur. I en artikel i Automobil Elektronik beskrivs grunderna för en hypervisor i både single-core och multi-core system som gör det möjligt att certifiera för ASIL D.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!