Få aktörer och höga krav på flygsidan

“Svårigheten ligger istället i extremt hårda krav på hur systemen utvecklas och hur man säkerställer att processer efterföljs – allt från kravställning, implementation och verifiering måste hänga ihop. I slutänden måste man bevisa för luftfartsmyndigheterna att det också gör det!” Berättare Markus Ekdahl från Syncore Technologies AB.

Syncore är även en av få på den Svenska marknaden som arbetar och utvecklar mjukvara enligt DO-178 för luftburna system.

Läs om Markus syn på olika standarder och verktyg…

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!