Håller din sw-arkitektur?

Undersökningar visar att 80-90% av utvecklingstiden på en produkt läggs på underhåll över produktens livstid. Endast 10-20% av totalkostnaden ligger alltså på första release.

Därför finns det all anledning att tidigt fundera på om vi skapar en arkitektur som håller över tiden, och som inte kostar för mycket i framtida refactoring. Sean Barrows tips om hur du undviker alltför hårt kopplade komponenter finner du här.

Dåliga beroenden och refactoring diskuteras även i denna artikel.

Software arkitektur

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!