Har industriella styrsystem sämre säkerhet än andra produkter?

En ny undersökning av VDC Research pekar på att medvetenheten om säkerhetsrisker med uppkopplade fabriker ökar, men att insatserna för att förbättra designen av styrsystemen inte ökar i motsvarande grad.

Av över 500 utfrågade ingenjörer säger 24% att deras projekt inte tagit några särskilda hänsyn till cyber-security frågor. Rapporten “Industry 4.0: Secure by Design” ger även tips på aktiviteter som krävs för en robust design av programvara. Mycket av detta tål att repeteras:

  • Enhetstest
  • Statisk kodanalys
  • Fuzz-test

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!