Hitta Linux-tidsätare med hårdvaruspårning

LauterbachTRACE32 Success Story

Möjligheten att analysera runtime beteendet hos ett målsystem kan vara en mycket viktig, men ofta förbisedd, del av debugprocessen. Ofta, i ett realtidssystem är ett sent svar lika illa som ett felaktigt svar.

Olika mjukvaruverktyg finns, särskilt i Linuxvärlden, för att hjälpa till att mäta prestanda för ett inbäddat system, men ibland slutar de bara genom att kompensera problemet.

Denna artikel visar hur Advanced Driver Information Technology GmbH (ADIT) i Hildesheim använde Lauterbachs TRACE32, ett icke-påträngande hårdvarubaserat spårverktyg för att övervinna ett sådant problem.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!