Kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system

Det finns olika tillvägagångssätt för kvalificering av CodeSonar i säkerhetskritiska system.

CodeSonar är certifierad av TÜV SÜD för IEC 61508 (allmänna säkerhetskritiska system), ISO 26262 (fordonsindustrin) och EN 50128 (järnvägssystem). TÜV SÜD har godkänt att en specifik version av CodeSonar som är ”fit for purpose” för dessa standarder, och i de flesta fall standarder som är derivat av IEC 61508. Detta är en bra grund för att genomföra ett manuellt certifieringsarbete.

GrammaTech erbjuder också ett kvalificeringspaket för CodeSonar. Detta paket ger information om de tester, processer och riktlinjer som behövs för att bevisa korrekt funktion av CodeSonar i just er specifika miljö.
Skillnaden mellan certifikatet och kvalificeringspaketet är att paketet hjälper dig att specificera hur du använder statisk analys (checkers etc) och GENERERAR 4 olika dokument:

  • Verktygsklassificeringsrapporten (TCR) beskriver den standard som avses och vad som behövs för att CodeSonar ska användas i den standarden
  • Verktygskvalificeringsplanen (TQP) är den plan som ni ska utföra för att kvalificera verktyget
  • Verktygskvalificeringsrapporten (TQR) är rapporten om kvalificeringskörningen
  • Verktygsäkerhetshandboken (TSM) är handboken för hur ni kan använda verktyget, baserat på resultaten i TQR.

Det förtydligar och förenklar certifieringsprocessen avsevärt, speciellt vid byte av version eller annat (som t.ex. kompilator). Den maximala säkerhetsnivån är ASIL D (ISO 26262).

Läs mer här…

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!