Linus Thorvalds om Linux och IoT säkerhet

cyber säkerhet

På en konferens i San Diego berättade Linus Thorvalds om sin förvåning när han först fick se Linux i inbyggda system. När det gällde säkerhet i systemen tog han en avspänd attityd och sa att det viktigaste var att prylarna utförde det de skulle. Han såg däremot problemen att patcha i IoT system, och att det sällan skedde i äldre system.

Läs hela artikeln här..

Vad gäller säkerhet i Linux-system, så visades på DEF CON 24 Hacking Conference i Paris nyligen hur enkelt det kan vara att kidnappa ett IoT-system som en värmestyrning för hem. Säkerhetsforskare patchade koden på den ARM-baserade kontrollenheten. Därmed kunde de låsa husägaren ute från kontroll, begära lösen för att återställa, eller t.o.m sabotera värmesystemet genom att pendla mellan värme och kyla.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!