Maskininlärning för att hitta programmeringsfel och anomalier

Statiska analysverktyg är användbara för att hitta allvarliga programfel och säkerhetsproblem i käll- och binär kod. Statisk analys kontrollerar vanligtvis arbetet genom att söka efter koden för kända mönster eller förhållanden som orsakar att programmet misslyckas, eller som indikerar brott mot kodningsstandarder. Den uppsättning defekter som kan hittas är begränsad till problem som förväntas av verktygsdesignern.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!