Mx-Suite automatiserar systemtest för fordonsindustrin

Danlaw’s testsystem Mx-Suite gör det möjligt att testa på olika nivåer och innehåller stöd för allt från modellbaserad test med t.ex Simulink och Rhapsody, ner till HIL-test. Fokus ligger på automotive då verktygen stöder ISO 26262 certifiering.

Några spännande funktioner:
-Testa i en virtuell miljö eller på target
-Testa från en Simulink modell
-Testa infotainment, ADAS, drivlina eller chassi
-Färdiga komponenter för CAN, LIN, Bluetooth, MOST, Ethernet

-Testa AUTOSAR software components
-Kvalificerat för ISO 26262

-Kör PIL (Processor-In-the Loop) med Lauterbach för realtidstest

MX-suite Danlaw

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!