Positiva nyheter för säkerhetskritisk programutveckling: Sammanslagningen av MISRA C ++ och AUTOSAR C ++

Detta är positiva nyheter eftersom det kombinerar två nyckelstandarder för kodning i C ++ för säkerhetskritisk bilindustri (bland annat) programvara. GrammaTech är en aktiv deltagare i MISRA-utskottet och samarbetar i att slå samman dessa standarder.

Läs hela artikeln här..

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!