En guide för val av verktyg

Programutveckling med ARM Cortex-M

Henrik AndersenTanken med denna guide är att inspirera och förhoppningsvis hjälpa dig att få en översikt över några av de många alternativ finns idag, när du ska välja verktyg och mjukvarukomponenter för ett nytt inbyggt mjukvaruprojekt som bygger på ARM Cortex M. Mina personliga erfarenheter ligger till grund för de rekommendationer och förslag som du kan läsa om.

Guiden begränsas till implementeringsverktyg (kompilatorer/debuggers) och middleware (RTOS, kommunikationsstackar, filsystem, GUI, DSP och andra bibliotek).

Utanför ramen för denna guide ligger alla andra verktyg som kodanalys (statisk automatisk eller manuell granskning) unit test, systemtestverktyg, source control och management, continuous build systems, projektledning/colaboration (agile/waterfall…), modellerings‐ och kravhanteringsverktyg.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!