Robust programvara för fordon

Mikael Johnsson“Min erfarenhet är att de flesta projekt bara tar höjd för den första leveransen eller produktcykeln. För programvara finns dock stora vinster att hämta i billigare underhåll för plattformar som ska vara i kanske 10 år. Då blir robust kod och arkitektur en fråga för företagsledningen. Därför slår vi ett slag för kodningsstandard och statisk kodanalys som ett medel att framtidssäkra investeringar i mjukvara.”

“Att våra uppkopplade fordon måste vara cyber-säkrade har vi ju alla uppmärksammat vid det här laget. Men, hur når du enklast dit? Virtualisering för separering av kritiska och mindre kritiska delar med hjälp av hårdvara eller en hypervisor ger en möjlighet till en robust arkitektur. Kompletterande skydd ger brandväggar på ethernet- och CAN-bussar.”  /Mikael Johnsson, CEO, Nohau Solutions AB

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!