Snabbare till kvalitet med statisk kodanalys o MISRA

Statisk kodanalysMISRA i all ära, men det finns massor av kodningsmissar som standarden inte täcker. Säkerhetshål och concurrency-problem tillhör några av de lurigaste att hitta. I en artikel från GrammaTech belyses en del av dessa.
Mer om “Accelerating Automotive Software Safety with MISRA and Static Analysis”..

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!