Testa dina produkter mot cyberattacker

Wurldtech Achilles Test Platform (ATP) är ett viktigt verktyg för tillverkare av kritisk infrastruktur, som måste se till att produkterna inte är sårbara för cyberattacker. ATP’n är en plattform för test av robusthet för kommunikation som kan övervaka både IT- och OT-parametrar. Sårbarheter kan upptäckas och fel kan identifieras, reproduceras, isoleras och åtgärdas innan produkterna når marknaden.

Wurldtech Achilles Test Platform förenklar certifiering då plattformen ger tillgång till exakt de test som används i erkända standarder inom industrin såsom Achilles Communication Certificatioin och ISA Secure EDSA Communication Robustness Testing Component.

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!